En Anden Snak

EN ANDEN SNAK

ÅBEN ANONYM SAMTALE


Man kan komme i vildrede ad mange forskellige årsager, og det kan så være vanskeligt at finde måder at slippe ud af den onde cirkel, man synes at være fanget i.


De anstrengelser man gør sig for at finde en udvej kan ofte være ledsaget af en fornemmelse af, at man ingen vegne kommer, at man har mistet orienteringen og føler sig tiltagende hjælpeløs. Som ...

... når man er faret vild i skoven, måske overrasket af tågen og nu trods alle anstrengelser for at finde frem til en afmærket eller kendt vej, bliver ved med at vende tilbage til det samme sted

... eller som når man går rundt i et ukendt mørkt værelse for at lede efter døren eller lyskontakten og derved igen og igen støder ind i det samme møbel. (S. Freud)


Hvis man befinder sig i en situation som gør ondt og hvor noget, tilsyneladende utilsigtet, gentager sig, så man igen oplever at stå rådvild, uden at man selv eller ens nærmeste kan hjælpe så kan man have brug for ’en anden snak’.


Her kan man komme til tale med en person, som kan lytte uden at komme med en masse gode råd.


Det ’en anden snak’ indbyder til er, at man kan komme til at høre, hvad man faktisk går og siger, og dermed få muligheden for at opdage, hvad det er i én selv —og ikke bare i de ydre omstændigheder— der gør at man havner på det samme ufremkommelige sted igen og igen. En sådan samtale kan måske også hjælpe én til at afklare, hvad det egentlig er man vil.


Et sådant arbejde vil ofte gå på tværs af de bevidste indsigter, tingene kan blive vendt på hovedet, og det man har opfattet som den afgørende og mest uflyttelige hindring, kan vise sig at være netop det sted, hvor en dør åbner sig. Hvor der er vej frem.


Hvis noget skal ændre sig, så må man faktisk nå frem til at se anderledes på det, og det kan ske gennem en anden snak.www.enandensnak.dkANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650