Seminarer 2019-2020

FORTLØBENDE SEMINARER

2019 - 202O

oversigtPsykoanalysens Dannelser 1


Indføring i psykoanalysen


 Sytten mandage fra kl. 19 til 21,

fra september 2019 til maj 2020. 

(dvs. den 09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11. og 02.12. (2019) samt den 06.01., 20.01., 03.02., 17.02., 02.03., 16.03., 30.03., 20.04. og 04.05., 18.05. (2020)) 

Koordineret ved Stig Salling Nielsen og Kristian Olesen Toft.Psykoanalysens Dannelser 2


Grundbegreber i psykoanalysen


Sytten tirsdage fra kl. 19 til 21,

fra september 2019 til maj 2020 

(dvs. den 10.9., 24.9., 08.10., 22.10, 05.11., 19.11. og 03.12. (2019) samt den 07.01., 21.01., 04.02., 19.02., 03.03., 17.03., 31.03., 21.04., 05.05. og 19.05. (2020)).

Koordineret ved Frank Grohmann og Peter Andreasen.Agoráens seminar 1


Læsning af Lacans « Écrits »


Sytten onsdage fra kl. 19 til 21,

fra september 2019 til maj 2020.

(dvs. den 11.09., 25.9., 10.10., 23.10., 06.11., 20.11. og 04.12. (2019) samt den 08.01., 22.01., 05.02., 19.02., 04.03., 18.03., 01.04., 22.04., 05.05.og 20.05. (2020))

Koordineret ved Osvaldo Cariola.Agoráens seminar 2


Læsning af Lacans « Le stade du miroir 

comme formateur de la fonction de Je »


Femten tirsdage fra kl. 19 til 21,

fra september 2019 til maj 2020. 

(dvs. den 17.09., 01.10., 29.10., 12.11., 26.11 og 10.12. (2019) samt den 14.01., 28.01., 25.02., 10.03., 24.03., 14.04., 28.04., 12.05. 

og 26.05. (2020)) 

Koordineret ved Osvaldo Cariola.Agoráens seminar 3


Læsning af G.Morels « The Law of the Mother ».


Femten onsdage fra kl. 19 til 21,

fra september 2019 til maj 2020. 

(dvs. den 18.09., 02.10., 30.10., 13.11., 27.11. og 11.12. (2019) samt 

den 15.01., 29.01., 26.02., 11.03., 25.03., 15.04., 29.04., 13.05. 

og 27.05. (2019).

Koordineret ved Lis Haugaard.Agoráens Klinisk seminar


Syv søndage fra kl. 13 til 18

fra oktober 2019 til maj 2020

(dvs. den 06.10., 03.11. og 01.12. (2019) samt 

den 02.02., 01.03., 29.03. og 03.05. (2020).

Koordineret ved Osvaldo CariolaWEEKENDSEMINARER


07.-08. september 2019

Agoráens intro-seminar

Kulturens ubehag


25. - 26. januar 2020:

Agoráens vinterseminar

Skriften i psykoanalysen


13. - 14. juni 2020:

Agoráens afsluttende seminar

Fantasmet og seksualteorien
ANDRE AKTIVITETER


La Lysimaque


psykoanalytisk forskningsfælleskab,

Paris

Ni  lørdage fra kl. 13 til 18 fra september 2019 til maj 2020 

(dvs. den 14.9., 13.10., 16.11. og 07.12.—2018 samt 

den 11.01., 29.02., 14.03., 25.04. og 13.06. (2019)).

Møderne finder sted i Espaces Rocroy (Hôtel Rocroy)
11 rue de Rocroy, 75010 Paris       

fra kl. 13 til 18.30.ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650