Aktiviteter

AKTIVITETER

2019 - 2020


FORTLØBENDE SEMINARER OG MØDER

 

 

Indføring i psykoanalysen

Læsning af Sigmund Freuds ”Forelæsninger til indføring i psykoanalysen”


Sytten mandage fra kl. 19 til 21,

fra september 2019 til maj 2020.

dvs. den 09.9., 23.9., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12. (2019) samt

den 06.01., 20.01., 03.02., 17.02., 02.03., 16.03., 30.03., 20.04., 04.05. og 18.05. (2020)


Koordineret ved

Stig Salling Nielsen og Kristian Olesen Toft.

 

***


Psykoanalysens Dannelser

Psykoanalysens grundbegreber


Sytten tirsdage fra kl. 19 til 21,

fra september 2019 til maj 2020


dvs. den 10.9., 24.9., 08.10., 22.10, 05.11., 19.11. og 03.12. (2019) samt den 07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 03.03., 17.03., 31.03., 21.04., 05.05. og 19.05. (2020)


Koordineret ved

Frank Grohmann og Peter Andreasen.


***

 

Lacan: ”Spejlstadiet”

Læsning af Lacans ”Le stade du miroir

comme formateur de la fonction de Je” 


Femten tirsdage fra kl. 19 til 21,

fra september 2019 til maj 2020.

dvs. den 17.9., 01.10., 29.10., 12.11., 26.11. og 10.12. (2019) samt

den 14.01., 28.01., 25.02., 10.03., 24.03., 14.04., 28.04., 12.05. og 26.05. (2020)


Koordineret ved Osvaldo Cariola.

 

***


Lacans Écrits

Præsentation af teksterne i Jacques Lacans ”Écrits”


Sytten onsdage fra kl. 19 til 21,

fra september 2019 til maj 2020.

dvs. den 11.9., 25.9., 09.10., 23.10., 06.11., 20.11 og 04.12. (2019) samt den 08.01., 22.01., 05.02., 19.02., 04.03., 18.03., 01.04., 22.04., 06.05. og 20.05.


Koordineret ved Osvaldo Cariola.

 

***

 

Morel seminar

Læsning af Genevieve Morels bog ”La loi de la mère”

(findes også i engelsk, tysk og spansk oversættelse)


Femten onsdage fra kl. 19 til 21,

fra september 2019 til maj 2020.

dvs. den 18.9., 02.10., 30.10., 13.11., 27.11., og 11.12. (2019) samt

den 15.01., 29.01., 26.02., 11.03., 25.03., 15.04., 29.04.,

13.05. og 27.05. (2020)


Koordineret ved Lis Haugaard.

 

***


Agoráens Klinisk seminar

Syv søndage fra kl. 13 til 18

fra september 2019 til maj 2020

dvs. den 06.10., 03.11. og 01.12. (2019) samt

den 02.02., 01.03.,29.03. og 03.05. (2020).


Koordineret ved Osvaldo Cariola


***

 

Studiegruppe om uddannelsesspørgsmålet

En mandag om måneden.


Første gang den 30. september,

derefter den 28.10. og 25.11. (2019)

 samt den 27.01., 24.02., 23.03., 27.04. og 25.05. (2020)


Koordineret ved gruppen.

 

 ***

 

WEEKENDSEMINARER

 

8. september 2019

Agoráens indledende seminar:

Kulturens ubehag

 


26. januar 2020

Agoráens vinterseminar:

Skriften i psykoanalysen

 


14. juni 2020

Agoráens afsluttende seminar

Fantasmet og seksualteorien

 

 

 


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650