Klinisk Seminar 2018-2019

KLINISK SEMINAR

Loven, nydelse og lingvisteri

Syv søndage fra kl. 13 til 18 fra oktober 2018 til maj 2019 


(dvs. den 7.10., 04.11. og 02.12. (2018) samt den 03.02., 03.03., 07.04. og 05.05. (2019).

Argument til arbejdsåret 2018-2019


Når jeg imod al fornuft insisterer på at kalde dette ene møde om måneden (otte om året!) for « Klinisk Seminar » er det selvfølgelig fordi det er akkurat hvad jeg mener det er — et sted hvor vi hen ad vejen får berørt de forskellige aspekter ved den psykoanalytiske erfaring der kalder på en begrebslighed, så vi efterhånden kan annamme nogle af dens forudsætninger. For det egentlig ‘kliniske’ ved en intervention er altid forbundet med undersøgelsen (og så vidt muligt fremlæggelsen) af den viden der er til stede i det, man foretager sig. Det ‘ufornuftige’ består således i ikke at gentage hvad der ellers hovedløst refereres til som et mantra: at ‘klinikken’ skulle være den skinbarlig ‘praksis’, ja, virkeligheden-selv. Den kliniske praksis er derimod altid et teoretisk anliggende for så vidt som den er effekt af de antagelser (de teorier) som klinikeren benytter sig af for at kunne udføre den — ikke mindst dem der er ubevidste.(Du kan læse hele argumentet som pdf her)


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650