2014-2015

PSYKOANALYSENS DANNELSER

CHI TOCCA, MUORE

TIL LÆSNING AF

« SPØRGSMÅLET OM LÆGMANDSANALYSEN »


FREUDS AGORÁ – Skole for psykoanalysen tilbyder indføring i psykoanalysen over 9 studiegange, begyndende den 2. februar og med afslutning 15. juni 2015.


Intentionen med studieforløbet er at præsentere grundantagelserne i Sigmund Freuds psykoanalyse gennem en fælles læsning af hans skrift SPØRGSMÅLET OM LÆGMANDSANALYSEN – drøftelse med en upartisk samtalepartner fra 1926. Skriftet findes oversat til dansk i Freuds Agorás skriftserie, FOREGANGE, nr. 1. Hæfte indeholder tillige en række artikler, der placerer teksten i dens historiske og videnskabelige kontekst.


De 9 studiegange ligger på følgende mandage (alle aftener kl. 19-21):

Den 2. og 16. februar, den 2. og 23. marts, den 13. og 27. april, den 11. maj samt den 1. og 15. juni.


Forløbet finder sted i FREUDS AGORÁS lokaler i Frederiksholms Kanal 2, 2. sal th. Studieforløbet koster 2.500 kr. inkl. FOREGANGE nr. 1. Beløbet kan betales i rater.Brochuren kan hentes her.


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650