2015-2016

PSYKOANALYSENS DANNELSER

"WE'RE BRINGING THEM THE PLAGUE."

Til studie af Sigmund Freuds

amerikanske forelæsninger Blandt fysikerne er 1905 kendt som annus mirabilis, det forunderlige år, hvor Albert Einstein lagde grunden til den moderne fysik ved at publicere fire artikler i et fagtidsskrift som for bestandig ændrede den videnskabelige opfattelse af tid, rum, masse og energi. Det var i sandhed en kraftpræstation som egentlig meget få mennesker reelt fatter, fordi det hele hviler på bogstavernes magt — vi tilbeder i dag hin E=mc2, men i virkeligheden forstår vi det ikke.


Blandt psykoanalytikerne — i alt fald dem der interesserer sig for Sigmund Freud — er 1905 også et mirakuløst år. For i løbet af ganske få måneder udgiver han tre tekster der sætter rammerne for en type psykologiske studier som ikke var kendt før: i »Vitsen og dens forbindelse til det ubevidste« redegør han således for sjælelivets sproglige fundering og principperne for dens organisering; i »Tre afhandlinger om seksualteori«  gælder det om at klarlægge hvordan dette kan tænkes at komme i stand, de processuelle omstændigheder der medvirker at dette træder i kraft og betydningen af fantasilivet som teoretisk produktion; endelig fremlægger »Brudstykke af en hysteri-analyse« hvordan alt sådanne forhold påvirker den enkeltes opfattelse af sig selv og andre, ved at organisere samspillet mellem tanker, krop og følelser. Disse tre afhandlinger udgør i virkeligheden en helhed, hvor principperne for anvendt psykoanalyse åbenbares.


( ... )


For yderligere information de her.

 ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650