2016-2017

PSYKOANALYSENS DANNELSER

Tekster til belysning af Sigmunds Freuds klinik


PSYKOANALYSENS DANNELSER (1)


Da den pensionerede retspræsident, Daniel Paul Schreber, i 1903 udgav sine Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken begrundede han ønsket om udgivelse således:


”Da jeg har fattet beslutning om inden for en overskuelig fremtid at ansøge om udskrivning af anstalten for igen at leve blandt dannede mennesker og i hjemligt fællesskab med min hustru, vil det være nødvendigt at give de personer, som da vil danne min omgangskreds, et i det mindste omtrentligt begreb om mine religiøse forestillinger, således at de, om ikke fuldstændigt begriber de mange tilsyneladende besynderligheder ved min adfærd, så dog i det mindste får en anelse om den nødvendighed, der påtvinger mig disse besynderligheder.”


Hvad Schreber er i færd med her, er at begrunde sin klinik. Hans ‘Erindringer’ er en klinisk fremstilling, hvori han ønsker at redegøre for sine iagttagelser, forestillinger, de begreber han gør sig om deres årsagssammenhæng og de nødvendigheder, med hvilke selve det stof – drømme, observationer, stemmer, tvungne tanker og sætninger – han redegør for, påtvinger ham en opfattelse af sammenhængen og den fremstilling, han kan give af den.


For yderligere information se her.

 ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650