2018-2019

PSYKOANALYSENS DANNELSER

2018 - 2019


Om retspræsident Daniel Paul Schrebers mindeværdige begivenheder 
under hans årelange nervesygdom

I studieåret 2017-2018 har vi i Psykoanalysens Dannelser beskæftiget os med Freuds tekniske skrifter, således som de blev læst af Jacques Lacan i seminaret 1953-1954, med et sideblik på Freuds skrifter. Det er vel egentlig betegnende, at det af Freuds skrifter, som i Lacans læsning nyder størst opmærksomhed, er ”Indføring af narcissismen”, altså en tekst som hører til den metapsykologiske række og ikke til den tekniske. Det gør os opmærksomme på, at spørgsmålet om ‘teknikken’ ikke kan udfoldes uden en metapsykologisk begrundelse.


Det er nærliggende at forfølge narcissismens problematik i Freuds værk, og da rykker den af Freuds store sygehistorier, som omhandler paranoiaen, in casu Freuds læsning af retspræsident Daniel Paul Schrebers erindringer, ind i centrum. Det er hovedsigtet med læsning af disse værker dels at imødekomme ønsket om mere klinisk orienterede tekster, dels at tage fat på narcissismeproblematikken in statu nascendi så at sige og endelig at få styr på paranoiaens mekanisme sammenholdt med fortrængningen, som den kendes fra overføringsneuroserne.


Vi tænker os, at der skal være tre tyngdepunkter i løbet af studieåret, Schrebers eget værk, Freuds studie og Lacans læsning af Schrebers og Freuds værker.  Efter en introduktion til Schrebers vældige skrift og til Freuds afhandlings placering i hans videnskabelige værk vil vi i fællesskab tage fat på læsningen af Freuds sygehistorie sammen med referencer til Schrebers egen tekst. 


I forlængelse af Freuds sygehistorie tænker vi at læse Lacans behandling af såvel Freuds som Schrebers værker, således som det sker i det 3. seminar om psykoserne 1955-1956. Det drejer sig ikke om hele året, men omkring en tredjedel. Til forskel fra 2017-18 skal vi således først koncentrere os om Freuds tekst og derefter Lacans seminar.


Undervejs vil vi nærlæse de dele af Schrebers skrift, som findes oversat til dansk. Det er således fint, hvis man er bekendt med Schrebers erindringer ved studieårets start. Det er ingen betingelse, men måske en berigelse! at man i løbet af sommeren gør sig bekendt med Schrebers erindringer, fx som man læser en roman. (Der findes en engelsk oversættelse, som fås billigt på Amazon.co.uk). 


Ligesom sidste år forestiller vi os, at vi inddrager andre af Freuds tekster (eller andre tekster som navnlig Lacan refererer til) til belysning af relevante spørgsmål (disse tekster vil vi lægge i en Dropbox). Men fremgangsmåden vil altså prioritere en læsning af de pågældende tekster hver for sig. 


Hosstående ses en læseplan for året, hvor teksterne er anført sammen med en mulig opdeling på seminargange.

Sytten tirsdage fra kl. 19 til 21, fra september 2018 til maj 2019 

(dvs. den 04.9., 18.9., 02.10., 23.10, 06.11., 20.11. og 04.12. (2018) 

samt den 08.01., 22.01., 05.02., 19.02., 05.03., 19.03., 02.04., 23.04., 07.05. og 21.05. (2019)).

Koordineret ved Frank Grohmann og Peter Andreasen.


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650