Agora 2015-2016

I et brev til Werner Achelis fra den 30. januar 1927, kommenterer Sigmund Freud sin berømte epigraf fra »Drømmetydningen« og henvisningen deri til "Acheronta movebo"  på denne måde:


«Jeg ville dermed  blot fremhæve en mestepart ved drømmens dynamik. De ønsketilskyndelser der afvises af de øvre sjælelige instanser (de fortrængte drømmeønsker) rører på sig i den sjælelige underverden (det ubevidste) for at gøre sig gældende.»


Knap tredive år efter bogens udarbejdelse bekræfter Freud altså hvad han fra starten af mente var psykoanalysens hjørnesten: der Wunsch, ønsket.  Ønsket er imidlertid noget af det mest gådefuld i Freuds forfatterskab, som egentlig ikke bliver defineret, på anden måde end at den er uudslettelig.   


Agoráens arbejde vil i år beskæftige sig med det spørgsmål. Vi vil undersøge det efter bedste evne inden for alle de aktiviteter vi agter at sætte i gang.


Hvad Freud angår vil vi interessere os for hans »Manden Moses og den monoteistiske religion«, hvor han bl.a. drøfter den vedholdenhed som ønsket står for. Her er det selvfølgelig studiet af spørgsmålet om den materielle sandhed der vil orientere vores læsning (og som noget forskellig fra den historiske sandhed, som han siger), hvilket er en forudsætning for at begribe hvorfor Freud mente det nødvendig at indføre Urgeschichte som psykoanalytisk kategori. Vi vil læse »Manden Moses« som den metapsykologiske værk den egentlig er. På den måde vil vi samtidig vise at det langtfra er tale om en tekst af sekundær ('litterært') værdi (sådan som hans såkaldte 'kulturskrifter' er blevet reduceret til), men at den derimod repræsenter det ypperste i hans definition af hvad det kliniske arbejde i psykoanalytiske forstand er for en størrelse.


Med Lacan vil vi i år beskæftige os med hans »Fantasmets logik«, dvs. hans seminar fra årene 1966-1967, som til større forbløffelse for den analytiske miljø, herunder hans egen elever, fremlagde de retningslinjer der endelig syntes at kunne formalisere hvad Freud indførte som værende 'de ubevidste ønsker'. Hvor seminaret om »Ønsket og dets tydning« (fra 1958-1959) reformulerer det topiske og dynamiske grundlag for den subjektive dialektik, fuldfører »Fantasmets logik« det metapsykologiske arbejde ved at give det økonomiske aspekt ved subjektets position sin status: diskursbegrebet kan da formuleres inden for rammerne af den psykoanalytiske videnskab.


Lad os tilføje her, at vinterseminaret i januar 2016 vil beskæftige sig med de subjektive følger af den nuværende implementering af den ideologi der går under navnet 'New public management'. Dette skulle bl.a. give anledning til en drøftelse af neo-liberalismens biopolitik. Vores studier af »Manden Moses« og »Fantasmets logik« vil da viser sig at være ganske vedkommende og nærværende.

ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650