Agoraens seminar 2015-2016

AGORÁENS SEMINAR

Fantasmaets logik

Til ugentlige seminar i perioden 2015-2016

Læsning af Jacques Lacans

« La logique du fantasme ».


Treogtyve tirsdage fra kl. 19 til 21,

fra september 2015 til maj 2016.


Dvs. den 8/9, 15/9, 22/9, 6/10, 20/10, 27.10., 10/11, 17/11, 24/11 og 8/12-2015

samt den 12/1, 19/1, 26/1, 9/2, 23/2, 8/3, 15/3, 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 3/5, 10/5 og 24/5-2016).


Koordineret ved Laurits Lauritsen.


Således den overordnede titel Jacques Lacan gav sine ugentlige fremlæggelser i arbejdsåret 1966-1967. Det drejer sig om den 14. sæson (den 17. hvis man medregner de tre første år, som ikke blev registreret), i en øvelse som strakte sig over næsten det, man en gang kaldte ‘en menneskealder’ (fra 1950 til 1978) og med en vedholdenhed og produktivitet som ikke har sin lige. Lacan påbegyndte sin undervisning forholdsvis sent i livet og mere eller mindre tvunget af omstændigheder.


 

Hvad der startede som et læseprojekt med det erklærede formål at ‘vende tilbage til Freud’ (i en tid hvor de fleste psykoanalytikeres bestræbelser gik ud på at indordne Freuds lære under akkurat den psykologiske tankegang som psykoanalysen ellers eksplicit talte imod), udviklede arbejdet sig efterhånden til en undersøgelse af validiteten af de begreber som den pågældende læsning indførte (herunder sondringen imellem de tre dimensioner – imaginær, symbolsk, reel – som anvendtes til at tydeliggøre det psykoanalytiske felt), for til sidst at interessere sig for de egentlig logiske og kategoriale (i matematisk forstand) forhold, som synes at gælde for den struktur, Freud bragte for dagen.


Læs argumentet som pdf her.


.ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650