Klinisk Seminar 2015-2016

KLINISK SEMINAR

Die Urgeschichte


Otte lørdage fra kl. 10 til 16

fra oktober 2015 til maj 2016


Dvs. den 3/10, 7/11 og 5/12 (2015) samt den 6/2, 5/3, 2/4, 30/4 og 21/5 (2016).


Koordineret ved Osvaldo Cariola.


Det har artet sig sådan at AGORÁENS KLINISK SEMINAR i sin undersøgelse af psykoanalysens grundlag har interesseret sig i særlig grad for de redegørelser, psykoanalytikerne i tidens løb har kunnet give til det, de kalder libidoteorien. For siden dens indføring i overvejelserne angående sjælelivet, er libidoen vokset i status : fra en ligefrem navnløs ‘hjælpehypotese’ til en aldeles hegemonisk position (fastslået allerede i 1905) hvor intet ved Freuds standpunkter giver mening uden denne teori om ‘den seksuelle stræben’.


Men hvad er libidoen egentlig for noget? Der er som bekendt delte meninger om det i det hele taget og ligeså inden for den freudianske tradition, hvor jagten efter en påstået ‘psykisk energi’ har givet nogle endda temmelig ejendommelige udslag (med Wilhelm Reichs Orgon-teori som noget af det mest flamboyante – for nu at sige det på dén måde). Frygtløse har analytikerne kastet sig udi den ene teori efter den anden til at redegøre for denne særlige energi, uden altid at tage notits af at energibegrebet er om noget en kompliceret affære, og at selv inden for fysikken tager man mange forholdsregler før man kaster sig ud i det. Resultatet har været det, at den ellers forkætrede vitalisme uundværligt har fasthold sin position i horisonten.


Men hvordan kunne analytikerne gøre andet end at forsøge sig med noget i den retning, når deres ‘psykiske apparat’ ellers ville ligge ganske livløst uden dets nødvendige brændstof ? Kan man tænke de dynamiske aspekter ved den psykoanalytiske teori på anden vis end termodynamisk?ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650