Klinisk Værksted 2015-2016

KLINISK VÆRKSTED

Den klassiske psykiatris klinik


Otte fredage fra kl. 19 til 21,

fra oktober 2015 til maj 2016


Dvs. den 2/10, 6/11 og 4/12 (2015)

samt den 5/2, 4/3, 1/4, 29/4 og den 20/5 (2016).


Koordineret ved Lis Haugaard.

Klinisk værksted har nu i to år interesseret sig for "kasuistikkens former i dag" og indbudt en hel række praktikere til at komme og i interviewform fortælle om deres værksted, for sammen med os at diskutere de spørgsmål, de stiller sig i forbindelse med det ansvar for klinikken – og symptomet – som de påtager sig.


Det er foregået med stor lydhørhed fra deltagerne, på begge sider af bordet. Og vi har i Freuds Agorá fået indsigter i mange forskellige og varierede steder, vi nok ikke kendte til, som kunne give os andre, nye ideer i forhold til vores egen individuelle praksis men også til det teoretiske arbejde og de studier, vi foretager sammen.


For det kommende år har jeg lyst til, at vi dykker ned i den klassiske psykiatris sygehistorier. Noget af det skræmmende som også dialogerne med de praktikere, vi mødte igennem de sidste to år kunne bekræfte, har med den aktuelle psykiatris forfald at gøre. Tekno-scientisme kunne man med et tilspidset og hjemmestrikket fremmedord kalde den fremmedgørelse – netop – som subjektet overvældes af i dagens Danmark, hvad psykiatrisk udredning og såkaldt behandling angår, for børn, unge som for voksne. Den new public mangement som i øvrigt hersker i lige så snart en 'borger' kommer til verden her i landet, fordi 'borger' bliver indlemmet i et kæmpemæssigt digitaliseret apparat af registreringer som hæmmer stort set al kommunikation med offentlige myndigheder herunder behandlere – i hvert fald på det man kunne nøjes med at kalde talens og diskursens niveau – gør ikke tingene bedre for et subjekt, som til gengæld er vores eneste interesse når det drejer sig om psykoanalysen.


Hvor kom psykiatrien fra (i dag) til at (holde op med at) stille sig det spørgsmål, den har besvaret med acronymer og molekyler (og ventelister etc.) ?


Sådan lidt sarkastisk formuleret – i tråd med klinisk værksteds indledende spørgsmål igennem de sidste to år – har jeg tænkt mig perspektivet for det kommende år.


Nemlig : hvad var det for en kasuistik, den klassiske psykiatri kunne frembringe ?


Det vil jeg gøre, ved sammen med jer at dykke ned i den. Lad os starte med den franske psykiatri. Og lad os starte med et fænomen, som vi har på dagsordenen i øvrigt, når vi skal arbejde med fantasmets logik hos Lacan, nemlig hallucinationerne.


Jeg vil til hver gang præsentere jer en lille sygehistorie – som jeg gengiver for jer, i den prosa, den diskurs som psykiateren har skrevet den i. I skal som sædvanlig ikke forberede jer, det vil foregå mundtligt – historien kan I tage med hjem bagefter, selvfølgelig – og vi improviserer da en dialog heromkring.


Lis Haugaard
ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650