Agora 2016-2017

Angst, nydelse og lingvisteri

Argument for Klinisk Seminar 2016-2017


Spørgsmålet om libidoens status i psykoanalysen har nu i nogle år fungeret som orienteringsredskab for Agoráens Klinisk Seminar. Det kan vel ikke være anderledes. For der findes ikke i psykoanalysen et andet begreb som i den grad er, på samme tid, både uundværligt og problematisk.


Uundværligt fordi det benævner selve det brændstof som får det psykiske apparat til at bevæge sig, men problematisk af nøjagtig de samme grunde, da stræben efter at få redegjort for substansen ved dette formodede brændstof ikke blot har medført at det væsentlige ved denne oprindelig ‘hjælpehypotese’ gang på gang er gået tabt, (i udgangspunktet skulle den forklare hvordan de sjælelige forestillinger indgår i denne eller hin relation med hinanden, alt efter hvordan de mærkes af en bevidst, førbevidst eller ubevidst værdi) – det har også bidraget til, at den mekaniske metafor som ‘apparatet’ er udtryk for, forblev intakt.


Adskillige analytikere (og bestemt ikke de ringeste: Abraham, Ferenczi, Reich, etc.) har arbejdet ihærdigt på at få en afklaring deraf, men resultaterne har alt i alt været begrænsede. Når det kom til stykket havnede studierne i en sexologisk indbildning, hvis bornerthed ikke lod Krafft-Ebings moralisme noget tilbage. Ikke fordi disse brave kolleger ikke havde endog meget store tanker vedrørende menneskehedens frigørelse, men fordi de faktisk fastlåste libido-spørgsmålet til en forestilling om en normativ seksualtrang der forblev biologisk. Man forstår for så vidt udmærket at de unge ego-psykologiske løver, som skulle tilpasse sig og gøre sig fortjent i deres nye hjemlande, i endnu et positivistisk anfald skar prompte igennem ved at erklære libido for en metafysisk størrelse at være, lod driften forfalde som fylogenetisk instinkt og gav fortræng-ningsbegrebet en så kort snor, at det til syvende og sidst bare kunne afskaffes. Sådanne vidtløftige termer hørte simpelthen ikke hjemme i det tilpasningsprojekt som psykoanalysen i disse år blev kørt ind i.(Argumentet kan læses i sin helhed som pdf ved at klikke her)

Syv lørdage fra kl. 10 til 16

fra oktober 2016 til maj 2017

dvs. den 1/10, 5/11 og 3/12 2016

samt den 4/2, 4/3, 1/4 og 6/5 2017.


Koordineret ved

Osvaldo Cariola og Elisabet Holst


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650