Klinisk Værksted 2016-207

KLINISK VÆRKSTED

Sprogets rum


Syv tirsdage fra kl. 19 til 21,


fra oktober 2016 til april 2017


dvs. den 27/9, 25/10, og 29/11 2016

samt den 31/1, 28/2, 28/3

og den 25/4 2017.Vi skal i år gøre en helt ny erfaring i Klinisk Værksted, nemlig møde topologien og gøre den anvendelig, klinisk, teoretisk, logisk og praktisk, ved at oversætte en bog om den lacanske topologi. Jeanne Lafont, psykoanalytiker i Paris, ven af Freuds Agora, har skrevet en lille bog, som udkom sidste år, La langue comme espace, hvis ambition det er at præsentere de væsentligste bidrag til psykoanalysen fra topologiens side. Nogle af os har fundet læsningen af bogen tilstrækkelig indsigtsgivende og klar, til at foreslå, at vi inddrager den i vores arbejde, som sådan, ved at oversætte den til dansk, i en kollektiv proces.


Der vil være tale om to momenter omkring denne oversættelsespraksis, hvori og med vi regner med at få fat i —dvs. have imellem hænderne, øjnene, samtidig med at vi overfører fra fransk til dansk— de topologiske objekter der er tale om. En tirsdag aften om måneden, fra 19-21, vil en såkaldt ”kerneoversættergruppe” holde åbent hus for dem, der har lyst til at komme og følge med, og hvor vi altså gennemfører en fordanskning af den pågældende tirsdags afsnit af bogen. En lørdag om måneden og i Klinisk seminars regi, vil vi forelægge resultatet af arbejdsprocesserne vedrørende månedens indsats, ved at diskutere de mange forhold som oversættelsens fremskridt og den tekst som dermed fremkommer, rummer.

Nedenfor findes en ”første version” af oversættelsen af bogens indledning. I vil kunne læse hvor fransk den stadig lyder og kunne anskue omfanget af arbejdet, der skal til for at gøre det til forståeligt dansk. Oversættelsesprocessen selv kan vel anskues topologisk. Ét er, hvad vi i hvert fald har i sinde at omgås med, i en kollektiv heuristisk proces, som der hermed inviteres til.


Lis HaugaardANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650