nr. 1

"Il suffirait peut-être, on se dit ça sans doute, que de l'écriture nous tirions un autre parti que de tribune ou de tribunal, pour que s'y jouent d'autres paroles à nous en faire le tribut."

Jacques Lacan


nr. 1 - 2011

Lægmandanalysens aktualitet

INDHOLDSFORTEGNELSE


Præsentation af vort ærinde                                                                         

Om Sigmund Freuds sprogbrug                                                                 


I. Freuds Lægmandsanalyse


Laurits Lauritsen: 

Historisk kontekst for Freuds Lægmandsanalysen                                      

Sigmund Freud:

Spørgsmålet om lægmandsanalysen.                                                          

 

II. Læsninger af lægmandsanalyse


Osvaldo Cariola:

Om Sigmund Freuds Spørgsmålet om  lægmandsanalysen                       

Frank Grohmann:

Den ‘personlige ligning’ og psykoanalytikerens autorisering                        

Elisabet Holst:

”Loven ligesom udhungrer”                                                                          

Laurits Lauritsen:

Danner Freuds skrift Lægmandsanalysen en  struktur for en psykoanalytisk organisationsform?                                                                                       

Osvaldo Cariola:

Hvad pokker ville jeg også på den galej?                     

Lis Haugaard: Af denne verden                                                               


III. Hinsides lægmandsanalysen


Osvaldo Cariola: Hinsides Lægmandsanalysen                                      

Freuds Agorá: Psykoanalysens ansvar                                                      ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650