Gentagelsestvang

PROGRAM:

Lørdag den 13. juni

  • Laurits Lauritsen :

Den endelige  og den uendelige analyse

  • Elisabet Holst :

Om Sabina Spielreins symbolopfattelse

  • Tine Arroyo :

The turns of the signifier

  • Eleftherios Saftis

Om min institutionelle praksis med børn i London (på engelsk).


Søndag den 14. juni

  • Marina Testa Pedersen:

Kliniske betragtninger over erogeniteten.

  • Osvaldo Cariola :

Entwicklungsgeschichtens Urgeschichte  —  om kulturskrifternes  kliniske værdi.

  • Sandrine Aumercier :

Siegfried Bernfeld om tydnings-spørgsmålet.

  • Frank Grohmann :

Selvopretholdelse og dødsdrift. Ernst Simmels læsning af den freudske driftslære

DER WIEDERHOLUNGSZWANG København, den 13. og 14 juni 2015


Agoraens afsluttende seminar

for arbejdsåret 2014-15
Brochuren kan hentes her

Sigmund Freuds grundantagelse går ud på at sige, at forudsætningerne for menneskets psykologiske liv ikke er viljesbestemte eller styret af kognitive tilpasninger, men hviler på en subjektiv dialektik hvis hovedhjørnesten vedrører noget han efter bedste evne afgrænsede ved hjælp af termen Wunsch. Freuds bidrag til civilisationen består faktisk i at have bragt ønskets dimension ind i den videnskabelige overvejelse.

Dette indebar dog også, at de kategorier som begribelsen af ønsket forudsætter, ligeledes måtte undergå en passende videnskabelig udarbejdelse, så de blev i stand til at håndhæve både det felt og den funktion som synes at karakterisere psykoanalysens område. Derfor måtte metapsykologien udfoldes.

Projektet har imidlertid vist sig at være vanskeligere end som så. Kendsgerningen er i al fald at vi stadig står tilbage med masser af ubesvarede spørgsmål i den henseende.

Efterhånden er det dog blevet tydeligt, at den nævnte situation skyldes den omstændighed, at metapsykologiens udarbejdelse ikke kan komme i hus uden en forudgående passende etisk og logisk redegørelse af hvad den analytiske erfaring egentlig går ud på. Metapsykologien har ladet vente på sig, blandt andet fordi en vedholdende naturalisme i opfattelsen af de analytiske kategorier (det være sig i anskuelsen af feltet, udfoldelse af erfaringen eller begrebernes fundering), har indført en træghed i forstanden som ikke kan forholde sig til det, der ellers ligger lige for.

( ... )

For nærmere information hent brochure her


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650