Juni seminar 2018

Freuds Agoras afsluttende seminar, 2018

Krop, tanke og metafor

Carl Fredrik Hill, Det blomstrande fruktträdet i grottan

(u. årstal [1883-1911])

Laurits Lauritsen 

Sager og årsager


Den fortsatte kamp imod moderniseringsstyrelsen, opgøret med den fænomenalistiske betragtning. Nødvendigheden af at gøre op med en partikularistisk årsagsbetragtning for at skabe plads til en egentlig feltbetragtning.Vivi Krogstad

Caroline Ebbesen (1852-1936) "Elske vil jeg og leve glad"


En beretning om en kvinde, ramt af skizofreni.Jonas Georg Christensen

Uden titel


Bemærkninger ifm. et studie af Højholts natur- og metaforbegreber.
frokost kl. 13-14

— alle deltagere opfordres til at tage noget med til den fælles frokost
Osvaldo Cariola 

Mod et imprædikativt diskursbegrebElisabet Holst 

Bemærkninger om en undersøgelse


Bidrag til vores kommende arbejde med psykosen. Ved en læsning af Christian VII's negativisme, via Jean Hippolytes kommentar til Freuds artikel om benægtelsen (:Ecrits s. 879). 

Sigurd Baark 

Spekulativ teologi
TID: søndag d. 3. juni, kl. 10-17

STED: Frederiksholms Kanal 2, 2. th. - Kbh. K

PRIS: 200 kr. (100 kr. for studerende og arbejdsledige)

Hent programmet som pdf


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650