Kroppens fænomenologi

København, den 24. og 25. januar


Kroppens fænomenologi i psykoanalysen — 2

Sidste vinter brugte vi vores weekendseminar til at indlede en diskussion vedrørende kroppens status i vores tid. Dette emne viste sig at have en større interesse og samtidig efterlod det os med en række spørgsmål som vi i år vil prøve at se nærmere på. For eksempel spørgsmålet om, hvad vi skulle mene om de funktionelle lidelser i dag. Sådanne lidelser har, ved vi jo, haft en afgørende plads i psykoanalysens fremkomst, da det netop var deres hårdnakkede insisteren der fik Jean-Martin Charcot og andre til at overveje muligheden for, at der fandtes andre ætiologiske kilder til produktionen af sygdomstilstande end den lutter organiske hypotese, som den klinisk-anatomiske metode lægger op til.


Sigmund Freud tog udfordringen op og gav sig til at studere det tilsyneladende manglende anatomiske substrat ved de nævnte lidelser. Resultatet af hans undersøgelser blev, at der ikke var tale om, at de funktionelle tilstande manglede et anatomisk grundlag, men at de snarere afslørede eksistensen af en helt anden sammenhæng som lignede anatomien, og som man måtte tage højde for, hvis man ville gøre sig håb om at lindre eller endsige fjerne de lidelser der var på tale. Med afsæt i en neurologisk ’arkitektur’ som ikke var lokalisationistisk, blev Freud interesseret i ’sprogapparatet’s funktion og virke, og derfra for den størrelse som forekom at være i stand til at generere fænomener af psykisk art. Hans artikel fra 1893 «Quelques considérations pour une étude comparative des paralysies motrices organiques et hystériques», skrevet på fransk som en tilkendegivelse over for hans mester Charcot, resumerer på udmærket vis den intellektuelle bevægelse der fører frem til opdagelsen af det ubevidste, samtidig med at den også stiller os over for et temmelig væsentligt spørgsmål: nemlig, hvad det er for en slags klinik psykoanalysen egentlig har med at gøre? Og i forlængelse heraf: hvad er det for en krop, vi dermed står overfor?


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650