lacanTi mandage fra kl. 19 til 21,

fra januar til juni 2016


(dvs. den 11/1, 25/1, 8/2, 22/2, 7/3, 4/4, 18/4, 2/5, 23/5 og 6/6-2016)


Sted:


Frederiksholms Kanal 2, 2.th — Kbh., K


Pris:


2.500 kr.


Kontor nr.:


8401-1097650


Tilmelding:


mail@freudsagora.dkPSYKOANALYSENS GONGORA


Jacques Lacans bidrag til psykoanalysen.Je suis Jacques Lacan.

Je suis un homme de lettres.Jacques Marie Émile Lacan (1901-1981) har efterladt et kæmpemæssigt værk som fortjener at blive studeret.


I over fyrre år udfoldede han en aktivitet i og for psykoanalysen, som kun kan sammenlignes med Sigmund Freuds (1856-1939) egen praktiske og teoretiske produktion. Men til forskel fra Freud som i høj grad formidlede sin tænkning og erfaring ved hjælp af skriften i en prosa som løfter det tyske sprog til højder der bringer ham på linje med selveste Goethe, er det især ved hjælp af talen at Lacan udfolder sin lære.


Ikke at forstå sådan at han ikke skriver —de femtenhundrede mættede og tætpakkede ulæselige sider vi har fra hans hånd kan gøre det ud for adskillige bind i et hvilken som helst samlede værker—, men fordi alt hvad han skriver hver gang tager udgangspunkt i udvekslingerne med hans elever, med andre analytikere og med de respektive lærde der danner baggrund for de overvejelser (fra litteraturen, filosofien og/eller de forskellige relevante videnskaber), som han over tiden møder på sin vej.


Horisonten hos Lacan er vældig stor. Der er ikke blot højt til loftet, som man siger, men ligeledes plads til mange forskellige studier og delundersøgelser i både bredde og dybde. Han appellerer til historien, til litteraturen og til filosofien, til antropologien, kulturhistorien og etnografien, til lingvistikken, matematikken og logikken, og til alt det der kunne hjælpe til at opnå hans ærinde: at give Freuds opdagelse den rationelle formulering, som underbygger psykoanalysens plads blandt videnskaberne. Lacan gør dette på en måde som med rette udnævner ham til psykoanalysens Góngora.


 

Omfanget af Lacans intellektuelle vidde fik derfor skabt en form for fascination blandt visse akademikere (navnlig dem der placerer sig inden for de såkaldte humane videnskaber), som gennemgående har ment at kunne 'anvende' psykoanalysen og de lacanske kategorier i deres respektive beskæftigelser. Disse sysler har i overvejende grad haft hermeneutikken som omdrejningspunkt, og på denne konto har man kunnet foretage diverse læsninger inden for litteratur, historie, semiologi, sprogfag, etc., der har meget lidt med Lacans mandat at gøre. Dette har overvejende også været tilfældet herhjemme, hvor receptionen af Lacans arbejder har været overvejende 'litterær'.


( ... )


Hent brochure her: 


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650