Psykoseksualiteter

Berlin, den 27. og 28. september 2014


Igen i vores tid, som altid i overgangsperioderne, håndhæves seksualiteten som politisk faktor. Som det var tilfælde med paideia i oldtiden, den høviske kærlighed i middelalderen og den seksuelle revolution i moderniteten, f.eks., ophøjes i dag transseksualismen og Queer-relativismen, som kilden til den idealiseret frihed sådanne læsninger altid har forfægtet (som dannelsesideal, åndelig transcendens, orgastisk genforening med naturen og nu kritik af fallocentrismen).


Mens Freuds fastholdelse af, at den subjektive organisering finder sted på baggrund af en psykoseksuel dialektik af driftmæssig observans, gav anledning til udviklingen af naturistiske ideologier (som, trods af deres revolutionære elan, aldrig blev ligefrem frigørende), anvendes nu om dagen en moralfilosofisk betragtning (som besynderligt nok ønsker en udelukkelse af kønsforskellen ved at naturalisere relativismen), til ikke blot at gå imod psykoseksualiteten men psykoanalysen i det hele taget. Er der tale om hysteriens søde hævn eller står vi over for en ny type subjektivitet som ikke har brug for det ubevidste? Er identiteten nu så digitaliseret at dens variable form endelig er fri for ethvert vaterpas? Er seksualiteten langt om længe tæmmet så vi kan omgås den som et naturhistorisk levn?ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650