Rekursivitet
STED:


Frederiksholms Kanal 2, 2.th., 1220 København K


TID:


Samedi de 13 à 17;

dimanche de 9:30 à 13;

lundi de 9:30 à 13
Arbejdssproget vil være fransk

(med dansk oversættelse).


Engelsk kan også bruges.Du kan hente brochuren som pdf her.


Hvis dét taler er det mindre fordi det ubevidste er udtryk for en psykologisk størrelse end en sproglig hændelse. Og eftersom talens funktion angår den skrift der genererer sproget, kan det’et opfattes som måden hvorpå den enkelte læser den Andens diskurs. Spørgsmålet er nu at finde ud af hvor denne læsning kommer fra.

Dette kræver at man genovervejer objektets status. Thi objektet er netop det sted hvorfra svaret til hvad den Anden menes at forvente tager sit afsæt. Det giver os selvfølgelig anledning til at genoptage de spørgsmål som Kants Ding an sich bærer i sig. For til syvende og sidst er det inden for den dialektik som das Ding opretter med die Sache, das Objekt og der Gegenstand, at det særegne ved Lacans ’objekt lille a' kan fattes.

Men sådant et arbejde kan dog ikke længere udføres med henvisning til en transcendental æstetik (og det, uagtet hvor mange gange det gentages i det uendelige). Det forlanger derimod at det syntetiske a priori revaloriseres, selv om logikerne ellers har fornøjet sig med at sende det i skammekrogen igen og igen.

En sådan tilgang forudsætter imidlertid at man gør rede for det imprædikative i Kants arbejdsgang. Hvilket på sin side henfører os til at anvende de forslag som René Lew har frembragt i de senere år vedrørende den rekursive forudsætning (condition) ved signifikantens grundlag (raison), altså signifikansens rekursive grundbetingelse. Den læsning af kvantemekanikkens epistemologiske aspekter som vi fik indledt i 2013 vil afgjort virke orienterende i denne forbindelse, for blandt de mange filosofiske implikationer som opdagelsen af kvantevirkningen har, er spørgsmålet om forbindelsen mellem forudsætning  og grundlag afgjort også til stede.


PROGRAM


Lørdag eftermiddag


13:30


  • Laurits Lauritsen: Récursivité et condition nécessaire du Vorgang fondamental.


15:30


  • Osvaldo Cariola: Récursivité et créationnisme.Søndag formiddag:


09:30


  • Elisabet Holst: Sabina Spielrein et Die Destruktion als Ursache des Werdens (La destruction à l'origine du devenir.)
  • Lis Haugaard: Friedrich Hölderlin et Werden im Vergehen (Le devenir dans le périssable)


11:30


  • Marc Saint-Paul: Une logique substructurale pour les surfaces pour l'élaboration de la scientificité de la psychanalyse.Mandag formiddag:


09:30


  • René Lew: Le transcendantal comme récursivité.


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650